Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD)
Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD)
Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (SUERD) este un proiect/instrument comunitar de cooperare macro-regională, care a fost promovat la nivelul UE de către România și Austria.
La SUERD participă 14 state membre UE și terțe din bazinul Dunării: Austria, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Croația, Germania, Muntenegru, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Republica Moldova, Ucraina și Ungaria.
În țara noastră, strategia Dunării este coordonată de Biroul SUERD din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Istoricul, adoptarea și lansarea SUERD
Comisia Europeană a fost invitată de Consiliul European din 18-19 iunie 2009 să elaboreze o „Strategie a UE pentru regiunea Dunării” până la sfârșitul anului 2010. Astfel, în 2010, au fost lansate consultări publice pe parcursul cărora au fost organizate, în toate statele riverane, conferinţe, seminarii şi mese rotunde.
La 8 decembrie 2010, Comisia Europeană a aprobat şi a publicat Strategia UE pentru regiunea Dunării, concretizată într-o Comunicare şi un Plan de Acţiune. Documentele discutate şi agreate la nivel comunitar şi care formează nucleul cooperării regionale la Dunăre, reprezintă efortul concentrat de elaborare al statelor riverane, care, alături de Comisia Europeană, au analizat şi au evaluat nevoile reale ale regiunii Dunării şi au propus un document agreat, atât la nivel politic, cât şi tehnic. România, pe parcursul anului 2010, a finalizat două contribuţii naţionale la elaborarea Strategiei UE pentru regiunea Dunării, care au fost transmise Comisiei Europene.
La 13 aprilie 2011, Consiliul Afaceri Generale (CAG) al UE a aprobat Strategia, stabilind și structurile responsabile de gestionarea procesului: Consiliul UE, HLG, DG Regio, coordonatorii naționali (NPC) și ai domeniilor prioritare (PAC), Grupurile directoare (Steering Groups), Labgroup al INTERACT, Forumul anual.
În perioada 09 - 10 mai 2011, a avut loc prima reuniune a NCP și a PAC la Godollo, Ungaria.
Strategia UE pentru regiunea Dunării a fost adoptată de către Consiliul European la 24 iunie 2011.
În perioada iunie – august 2011, au avut loc primele reuniuni ale Steering Groups, unde s-au discutat țintele fiecărui domeniu, procedurile de lucru și proiectele specifice ariei de acțiune.

Implementarea SUERD
Strategia este în implementare din a doua jumătate a anului 2011 și este structurată pe 4 axe prioritare:
conectivitatea (transport inter-modal, cultură şi turism, reţele de energie),
protecţia mediului (managementul resurselor de apă, protecţia biodiversităţii şi managementul riscurilor)
creşterea prosperităţii regiunii Dunării (educaţie, cercetare, competitivitate)
• îmbunătăţirea sistemului de guvernare (capacitate instituţională şi securitate internă).

La 3 februarie 2011, Comisarul pentru politică regională, Johannes Hahn și ministrul ungar al afacerilor externe au anunţat oficial, în cadrul unei Conferinţe de presă, la Budapesta, nominalizarea coordonatorilor celor 11 arii prioritare, după cum urmează:
1. îmbunătățirea mobilității şi inter-modalității: (a) AT şi RO pentru transporturi fluviale şi (b) SI şi SRB pentru transporturi rutiere, feroviare şi aeriene;
2. încurajarea energiei durabile: HU și CZ;
3. promovarea turismului şi culturii, contactele între oameni: RO şi BG;
4. calitatea apei: HU şi SK;
5. gestionarea riscurilor de mediu: RO şi HU;
6. prezervarea bio-diversității, calitatea aerului și solului: DE-Bavaria și HR;
7. dezvoltarea societății cunoaşterii (cercetare, educație, TIC): SK şi SRB;
8. sprijinirea competitivității companiilor: DE-Baden-Wurttemberg şi HR;
9. investiția în persoane și în competenţe: AT, RMD;
10. capacitate instituţională: AT-Viena, SI;
11. cooperarea pentru securitate și combaterea crimei organizate : DE și BG.

PA 9 – Investiția în persoane și în competențe

A. Acțiunile prioritare în domeniul educației sunt:
• Îmbunătățirea infrastructurii de educație prin modernizarea și dotarea instituțiilor de învățământ de toate nivelurile;
• Promovarea proiectelor de educație ecologică și a altor inițiative majore în acest domeniu, în cadrul unor parteneriate transnaționale, co-finanțate din surse interne și europene;
• Structurarea sistemului educațional și de pregătire profesională în conformitate cu cerințele pieței muncii;
• Promovarea, prin educație, a multilingvismului, a elementelor de cultură și civilizație specifice regiunii Dunării;
• Sprijinirea cooperării în domeniul educației, prin programele existente și prin mecanismele de mobilitate în scop educațional, cu accent pe promovarea colaborării directe între instituțiile de învățământ superior.

B.
În atenție:
• Adaptarea programelor de învățământ și restructurarea sistemului de învățământ și de formare profesională în conformitate cu cerințele pieței forței de muncă, prin:
• stabilirea de parteneriate între unitățile de învățământ, întreprinderi și alți parteneri sociali;
• dezvoltarea de centre de învățare continuă;
• elaborarea de prognoze care să reflecte schimbările de pe piața forței de muncă;
• consultări periodice cu partenerii sociali.
• Promovarea proiectelor de educație ecologică și a altor inițiative majore în acest domeniu, care să aducă în prim plan importanța fluviului Dunărea, ca brand regional, prin intermediul unor parteneriate transnaționale, finanțate din fonduri naționale și europene.
• piață a muncii flexibilă, care să ofere forței de muncă posibilitatea de a se adapta în mod constant la cerințele angajaților, prin promovarea culturii antreprenoriale, a societății informaționale și a serviciilor noi, sporind integrarea activităților economice în spațiul european și internațional.
• Sprijinirea parteneriatelor public-privat și mediul academic, prioritate pentru realizarea obiectivelor care abordează creșterea economică și dezvoltarea urbană.
• Includerea a cât mai multe universități în rețeaua SUERD și participarea acestora la mobilități academice, inclusiv cele derulate în cadrul programului de cooperare regională CEEPUS, precum și implicarea în proiecte de cercetare.
• Analiza posibilității extinderii Cursului de Limbă, Cultură și Civilizație (LCCR) în unități școlare din Bulgaria.

C.
Programul CEEPUS
Aria Prioritară 9 din cadrul Strategiei Dunării a recunoscut CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) ca program care implementează obiectivele sale, începând cu anul 2012.

Finanțarea
În prezent, finanțarea are loc din următoarele surse:
- Fonduri europene deja existente;
- Fonduri structurale și de coeziune;
- Fondul de solidaritate al UE (FSUE);
- Fondul european de garantare în agricultură (FEGA) și cel pentru dezvoltare agricolă și rurală (FEADR);
- Fonduri puse la dispoziție de către instituțiile financiare internaționale;
- Parteneriate public-private;
- Contribuții de la bugetele naționale sau bugetele locale.

Proiecte propuse de MECTS pentru includerea în Planul de Acțiune SUERD (proiecte finanțate în curs de implementare)
1. Modernizarea sistemului de învățământ profesional și tehnic, îmbunătățirea performanței, calității și atractivității acestuia (finanțat de European Regional Initiative for South Eastern Europe – ERISEE, Centrul de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic – CNDIPT și Kultur Kontakt Austria, în implementare);
2. Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării competențelor profesionale
3. (finanțat de FSE, în implementare);
4. Proces educațional optimizat în viziunea competențelor societății cunoașterii (finanțat de FSE-POSDRU, în implementare);
5. Școala - membru activ al societății informaționale (finanțat de FSE-POSDRU, în implementare);
6. Cadrul didactic, un profesionist în sistemul de învățământ (finanțat de FSE-POSDRU, în implementare);
7. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul rural prin activități de mentorat (finanțat de FSE-POSDRU, în implementare);
8. Inovație și performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban (finanțat de FSE-POSDRU, în implementare);
9. Îmbunătățirea calității educației și formării profesionale prin rețele parteneriale (finanțat de FSE-POSDRU, în implementare);
10. Formarea cadrelor didactice din învățământul profesional și tehnic - profil Servicii, pentru extinderea metodei moderne de învățare firma de exercițiu (finanțat de FSE-POSDRU, în implementare);
11. Rețeaua specialiștilor pentru sprijinul rromilor (proiect propus, încă nefinanțat).

Importanța SUERD pentru România
Principala miză pentru România este transformarea regiunii Dunării într-o regiune competitivă, dinamică și prosperă, și ridicarea standardului de viață al comunităților locale.
Investiția în capitalul uman este considerată un mijloc eficient pentru regiunea Dunării de a progresa și crește într-un mod inteligent și incluziv.

Principalele priorități naționale:
- Cooperarea cu regiunile foarte dezvoltate ale regiunii (Bavaria, Baden-Wurttemberg, Austria) pentru transfer de tehnologie;
- Creșterea capacității de absorbție a fondurilor UE, prin atragerea acestora către toate regiunile țării;
- Realizarea de proiecte transfrontaliere cu statele vecine, care să ducă la îmbunătățirea interconectării infrastructurii;
- Dezvoltarea de proiecte majore cu statele din bazinul Dunării.
Materiale informative
2 documente
Ultimele documente adăugate:
 • Broșura Ariei prioritare 9 din cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, intitulată PA9 Investing in People and Skills, Projects and Initiatives 2015
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Grupul Coordonator al ariei prioritare 9 - Strategia UE pentru regiunea Dunării (SUERD) a lansat un proiect intitulat “Danube Peace Boat E.U.R.O.P.E”, care se implementează în Austria, Croația, Germania, Ungaria, Serbia și Slovenia.
  Descarcă Citeşte mai mult
Utile
Ultimele documente din
Relații Internationale si Europene
 • Lista românilor de pretutindeni din Moldova, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista romanilor de pretutindeni din Bulgaria, admisi ca bursieri ai statului roman, la studii universitare de licenta incepand cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Cursuri Pestalozzi de formare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Prioritățile președinției slovace a Consiliului Uniunii Europene în domeniul educației și formării profesionale
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista candidaților din Ungaria, admiși la studii universitare de licență în instituțiile de învățământ superior de stat din România
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Sondajul EQAR referitor la baza de date a rapoartelor externe de asigurare a calității
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia privind școlarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învăţământul superior de stat și particular din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017, şi anexele aferente
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia de şcolarizare a românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Balcani, Ungaria şi Diaspora, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat/particular acreditate din România, începând cu anul şcolar 2016 – 2017, şi anexele aferente
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Informații privind Conferința Environmental Education 4.0: Google, Facebook & Co – How can modern media help environmental and sustainability education?, Baden-Wuerttemberg, 23 iunie 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Informații referitoare lalansarea de către Comisia Europeană a unei cereri de oferte: Rețea europeană de experți privind economia educației
  Descarcă Citeşte mai mult