Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Procesul Bologna
Procesul Bologna
Pe data de 19 iunie 1999, la un an după Declaraţia de la Sorbona, Miniştrii responsabili pentru învăţământul superior din 29 de ţări europene au semnat Declaraţia de la Bologna, convenind asupra a şase obiective comune importante pentru dezvoltarea coerentă şi armonioasă în domeniul învăţământului superior pentru anul 2010.

Procesul Bologna a însemnat pentru toate statele participante reforme profunde ale învăţământului superior, marcate prin schimbări de legislaţie şi reconsiderarea principiilor de bază ale procesului educaţional pentru o societate bazată pe cunoaştere.

Principalul for de decizie în cadrul Procesului Bologna este Grupul de urmărire a implementării Procesului Bologna (BFUG), unde cele 47 de state participante la proces sunt reprezentaţi la nivel de secretar de stat, director general sau expert.

Progresele realizate în îndeplinirea obiectivelor Bologna sunt marcate prin rapoartele naţionale bienale, realizate în vederea conferinţei miniştrilor responsabili pentru învăţământ superior din ţările participante la Procesul Bologna. Progresele sunt astfel evaluate în cadrul procesului de stocktaking, iar rezultatele acestui proces de inventariere se concretizează în prezentarea unui scor de ţară conform progreselor realizate şi stadiului reformelor. Până acum au fost realizate trei astfel de exerciţii de evaluare - în 2005, 2007 şi 2010.

România a semnat Declaraţia de la Bologna în 1999
, angajându-se astfel să includă obiectivele stabilite în priorităţile învăţământului superior românesc.

La următoarea conferinţă ce a avut loc la Praga pe data de 19 mai 2001, numărul obiectivelor a crescut de la 6 la 9, iar statele semnatare şi-au reafirmat obligaţiunile de a forma Spaţiul European al învăţământului superior până în 2010.

Pe data de 19 septembrie 2003, Miniştrii responsabili pentru învăţământul superior din 33 de ţări ale Europei s-au întâlnit la Berlin cu scopul de a analiza progresele obţinute în domeniu şi de a stabili priorităţile şi noile obiective pentru anii următori cu scopul de a accelera formarea Spaţiului european al învăţământului superior. La Berlin, Miniştrii au stabilit necesitatea ca Spaţiul European al învăţământului superior să beneficieze de sinergiile cu Spaţiul European al cercetării, consolidând astfel o Europă bazată pe cunoaştere. Scopul acestei acţiuni este de a păstra bogăţia culturală şi diversitatea lingvistică a Europei, precum şi de a educa potenţialul de inovaţie, de dezvoltare economică şi socială prin cooperarea între instituţiile europene de învăţământ superior.

Conferinţa miniştrilor de la Bergen din 2005, a adus pe agenda miniştrilor europeni pentru învăţământ superior implementarea cadrelor naţionale pentru calificări, acordarea şi recunoaşterea diplomelor comune, inclusiv la nivel doctoral şi crearea de oportunităţi pentru trasee educaţionale flexibile în învăţământul superior, inclusiv prin proceduri de recunoaştere a învăţării anterioare.

În mai 2007, miniştrii prezenţi la Londra au luat în discuţie caracteristicile Spaţiului european al învăţământului superior, stabilind ca priorităţi pentru următorii doi ani: mobilitatea, dimensiunea socială, culegerea de date statistice şi angajabilitatea absolvenților.

Conferința miniștrilor de la Leuven din aprilie 2009 a agreat prioritățile strategice pentru următorii 10 ani de consolidare a Spațiului european al învățământului superior.

2010, Lansarea Spațiului European al Învățământului Superior


În 11-12 martie 2010, Austria și Ungaria au organizat Conferința ministerială aniversară a Procesului Bologna, prilejuită de încheierea unei decade de cooperare în cadrul Procesului Bologna și a marcat lansarea Spațiului European al Învățământului Superior. Lucrările Conferinței s-au axat în principal pe prezentarea și discutarea raportului de evaluare independentă a implementării obiectivelor procesului Bologna, iar concluziile discuțiilor din cele două zile au fost sintetizate în Declarația de la Budapesta -Viena.

Bologna Policy Forum


Interesul statelor terțe față de politicile dezvoltate în cadrul Procesului Bologna a crescut considerabil, în 2009 fiind organizat la Leuven, la finalul Conferinței ministeriale, primul Bologna Policy Forum, la care au participat și state din alte zone ale lumii, interesate de instrumentele și obiectivele inovatoare ale Procesului Bologna. Un al doilea Forum a fost organizat la Viena, în continuarea Conferinței ministeriale extraordinare, reunind miniștrii din statele participante la Procesul Bologna cu miniștrii din alte zone ale lumii. Forumul a avut ca temă "Construind societatea globală a cunoașterii: schimbări sistemice și instituționale în învățământul superior". La finalul reuniunii a fost adoptată Declarația Forumului Bologna de la Viena.

Pentru mai multe informații, puteți consulta site-ul oficial al Procesului Bologna http://www.ehea.info/ 
 1. Momentele şi obiectivele principale ale Procesului Bologna. De la Bologna (1999) la București (2012)
 2. Participarea României la Procesul Bologna (rapoarte naţionale)
 3. Contribuţia Comisiei europene la Procesul Bologna
Materiale informative
16 documente
Ultimele documente adăugate:
Utile
Ultimele documente din
Relații Internationale si Europene
 • Lista românilor de pretutindeni din Moldova, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista romanilor de pretutindeni din Bulgaria, admisi ca bursieri ai statului roman, la studii universitare de licenta incepand cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Cursuri Pestalozzi de formare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Prioritățile președinției slovace a Consiliului Uniunii Europene în domeniul educației și formării profesionale
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista candidaților din Ungaria, admiși la studii universitare de licență în instituțiile de învățământ superior de stat din România
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Sondajul EQAR referitor la baza de date a rapoartelor externe de asigurare a calității
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia privind școlarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învăţământul superior de stat și particular din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017, şi anexele aferente
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia de şcolarizare a românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Balcani, Ungaria şi Diaspora, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat/particular acreditate din România, începând cu anul şcolar 2016 – 2017, şi anexele aferente
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Informații privind Conferința Environmental Education 4.0: Google, Facebook & Co – How can modern media help environmental and sustainability education?, Baden-Wuerttemberg, 23 iunie 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Informații referitoare lalansarea de către Comisia Europeană a unei cereri de oferte: Rețea europeană de experți privind economia educației
  Descarcă Citeşte mai mult