Învăţământ preuniversitar Învăţământ superior Învăţământ minorităţi Cercetare Resurse umane Recunoastere diplome si vizare Relații Internationale si Europene
Cursul Limbă, Cultură și Civilizație Românească (LCCR)
• Cursul Limbă, Cultură și Civilizație Românească (LCCR)
Proiectul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS)
privind predarea cursului opţional de limbă, cultură şi civilizaţie românească  (LCCR),
în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene

I.
Obiective:
- proiectul are ca principal obiectiv predarea cursului opţional de limbă, cultură și civilizaţie românească elevilor români înscrişi în unităţi de învăţământ din state-membre ale Uniunii Europene;
- intenţia cursului este de a asigura copiilor români, care locuiesc în afara graniţelor ţării, pe teritoriul ţărilor membre ale Uniunii Europene, condiţiile necesare prezervării identităţii  lor culturale;
- în acelaşi timp, se doreşte ca prin acest curs să se faciliteze reintegrarea copiilor de vârstă şcolară în sistemul educativ românesc, în cazul revenirii acestora în România.
- Notă: Cursul este deschis tuturor elevilor care studiază în unităţile şcolare din statul-gazdă. În urma dialogului purtat cu autorităţile cu responsabilităţi în domeniul educaţiei din țările-gazdă a rezultat că, într-o Europă multiculturală şi plurilingvistică, un asemenea proiect este atractiv inclusiv pentru statul care găzduieşte proiectul sau pentru copiii de alte naţionalităţi care locuiesc în ţara respectivă.

II.
Conţinut:
- cursul este structurat în format de 2 ore pe săptămână şi se adresează tuturor nivelurilor, respectiv primar, gimnazial şi liceal;
- plata profesorilor, curriculum-ul cursului, suportul de curs, precum şi alte materiale didactice sunt asigurate de MECTS, prin Institutul Limbii Române (ILR);
- cursul este predat de învăţători/institutori, profesori cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor umaniste, iar selecția şi plata acestora este asigurată de MECTS, prin ILR;
- fiecare etapă de implementare a acestui proiect se realizează în strânsă cooperare cu autorităţile cu responsabilităţi în domeniul educaţiei din statul-gazdă.

III.
Cadru juridic comun:
- HG 454/21.04.2008 pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură și civilizație românească, în unități de învățământ din state-membre ale Uniunii Europene;
- Metodologia Proiectului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură și civilizație românească, în unități de învățământ din state-membre ale Uniunii Europene și a instrumentelor de lucru.
   
IV. Nivel de implementare:
Cursul LCCR se desfășoară în Republica Italiană (începând cu anul școlar 2007-2008), Regatul Spaniei (începând cu anul școlar 2007-2008), Comunitatea franceză din Regatul Belgiei (începând cu anul școlar 2008-2009), Regatul Țărilor de Jos (începând cu anul școlar 2012-2013).

Informații suplimentare:
www.ilr.ro
Utile
Ultimele documente din
Relații Internationale si Europene
 • Lista românilor de pretutindeni din Moldova, admiși ca bursieri ai statului român, la studii universitare de licență, începând cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista romanilor de pretutindeni din Bulgaria, admisi ca bursieri ai statului roman, la studii universitare de licenta incepand cu anul universitar 2016-2017
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Cursuri Pestalozzi de formare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Prioritățile președinției slovace a Consiliului Uniunii Europene în domeniul educației și formării profesionale
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Lista candidaților din Ungaria, admiși la studii universitare de licență în instituțiile de învățământ superior de stat din România
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Sondajul EQAR referitor la baza de date a rapoartelor externe de asigurare a calității
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia privind școlarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învăţământul superior de stat și particular din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017, şi anexele aferente
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Metodologia de şcolarizare a românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Balcani, Ungaria şi Diaspora, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat/particular acreditate din România, începând cu anul şcolar 2016 – 2017, şi anexele aferente
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Informații privind Conferința Environmental Education 4.0: Google, Facebook & Co – How can modern media help environmental and sustainability education?, Baden-Wuerttemberg, 23 iunie 2016
  Descarcă Citeşte mai mult
 • Informații referitoare lalansarea de către Comisia Europeană a unei cereri de oferte: Rețea europeană de experți privind economia educației
  Descarcă Citeşte mai mult